"Спи в душата ми…понякога се събужда през нощта и си играе със сънищата ми!
Ф.Песоа"
- (via gofuckfuckfuck)

(via violinsonataa)

"Лейди Уиндрмиър: Не обичам комплиментите и не разбирам защо един мъж смята, че на жената страшно ѝ харесва, когато той ѝ говори куп неща, които не мисли."
- (via shesover)

(Source: xalmostlovedyou, via xodiox)